Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

แผนพัฒนา ปี 61-63

วันที่โพส 29 พฤศจิกายน 2019 เข้าดู 84 ครั้ง

แผนพัฒนา ปี 2561-2563


ส่วนที่ 1 ปี 2560-2563

กลับสู่ด้านบน
ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

กลับสู่ด้านบน
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

กลับสู่ด้านบน
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม ปี 2560-2563

กลับสู่ด้านบน
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

กลับสู่ด้านบน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ล่าสุด