Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ » สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

วันที่โพส 20 กันยายน 2020 เข้าดู 63 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน

กลับสู่ด้านบน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม

กลับสู่ด้านบน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน

กลับสู่ด้านบน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม

กลับสู่ด้านบน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม

กลับสู่ด้านบน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน

กลับสู่ด้านบน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

กลับสู่ด้านบน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ล่าสุด