Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » รูปภาพกิจกรรม » การติดตามนิเทศ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

การติดตามนิเทศ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

วันที่โพส 17 มิถุนายน 2020 เข้าดู 10 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ได้ติดตามนิเทศ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ณ โรงเรียนชุมพลวิทยสรรค์ จ.สุรินทร์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รูปภาพกิจกรรม ล่าสุด