Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

ผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

วันที่โพส 16 มิถุนายน 2020 เข้าดู 200 ครั้ง

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด