Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » รูปภาพกิจกรรม » กิจกรรมสร้างการรับรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

กิจกรรมสร้างการรับรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

วันที่โพส 17 กรกฎาคม 2020 เข้าดู 190 ครั้ง

วันที่ 26  มิถุนายน 2563 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติดและบุหรี่ว่ามีอันตรายมากแค่ไหน  พร้อมกับมีการเดินรณรงค์ ไปตามจุดต่างๆอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รูปภาพกิจกรรม ล่าสุด