Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

วันที่โพส 13 มิถุนายน 2020 เข้าดู 349 ครั้ง

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
1.ชุดนักเรียน
2.ชุดพลศึกษา (วันพฤหัสบดีและวันที่เรียนพลศึกษา)
3.ชุดผ้าพื้นเมือง (ใส่ทุกวันศุกร์)
4.ชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันพุธ)
5.นักศึกษาวิชาทหาร รด. (วันพฤหัสบดี)

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด