Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » รูปภาพกิจกรรม » กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียน SME

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียน SME

วันที่โพส 23 มิถุนายน 2020 เข้าดู 33 ครั้ง

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนพิเศษ SME ในระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน ณ เวลา 08.30 – 12.00 น. หอประชุมศรีชุมพลสัมมนาคารเพื่อให้นักเรียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนร่วมชั้นเรียน เข้าใจแนวปฏิบัติตนในการเรียน และรู้จักบริบทสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รูปภาพกิจกรรม ล่าสุด