Welcome to Chumphonwittayasan School โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคาร โดม 50 ปี ช.ว.ส. ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคาร โดม 50 ปี ช.ว.ส. ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันที่โพส 29 ตุลาคม 2020 เข้าดู 16 ครั้ง

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคาร โดม 50 ปี ช.ว.ส. ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.59 น.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด